Co składa się na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i jak się do niego przygotować?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego stanowi wyzwanie dla wielu uczniów szkoły podstawowej. Język angielski często jest postrzegany jako nieintuicyjny i pełen niezrozumiałych struktur gramatycznych. Utrudnia to jego naukę. Co wchodzi w skład tego testu i w jaki sposób można pomóc dziecku się do niego przygotować?

Wymagania egzaminu

jezyk angielski

Egzamin ósmoklasisty jest testem, który co roku jest zdawany przez setki uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Obejmuje on zestaw umiejętności i wiedzy, które powinien posiadać uczeń, po 8 latach nauki języka angielskiego.

Na egzamin składają się trzy główne obszary, a są to:

  • rozumienie ze słuchu
  • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej
  • rozumienie tekstów pisanych

Pozytywne zaliczenie każdego z tych obszarów wymaga znajomości konkretnych środków językowych, struktur gramatycznych oraz posiadania odpowiedniego zasobu słownictwa. Egzamin rozpoczyna się najczęściej od odtworzenia nagrania, na podstawie którego uczniowie powinni wykonać część zadań obecnych na arkuszu egzaminacyjnym. Po skończeniu tej części uczniowie mogą przejść do wykonania zadań pisemnych. Zadania pisemne sprawdzają różne umiejętności w zakresie pracy z tekstem. Egzamin kończy się napisaniem wypowiedzi pisemnej na określony temat.

Jak się przygotować – kursy językowe czy pomoc korepetytora?

Przygotować dziecko do egzaminu można na wiele sposobów, jednak najbardziej efektywne jest skorzystanie z oferty szkół językowych (Edoo.pl oferuje kursy online) bądź zwrócenie się do indywidualnych korepetytorów. Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego są przeznaczone dla wszystkich uczniów, ale przede wszystkim dla tych, którym nauka idzie lepiej w grupie. Korepetytor sprawdzi się lepiej w przypadku dzieci, które potrzebują bardziej indywidualnego podejścia. Niezależnie od wyboru, zarówno szkoła językowa, jak i korepetytor, pomogą dziecku powtórzyć najważniejsze słówka i zagadnienia gramatyczne oraz wytłumaczą bardziej zawiłe elementy języka.